Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik

Název originální: Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik

Rok: 2015

Autoři: Roub, P. Novák, M. Veverka, T. Hejduk, P. Bašta, P. Pech, L. Bureš, P. Máca

Popis: Software ve formě geodatabázového systému pro správu dat využitelných při řešení krizových situací. Vzniklá informační platforma slouží jako nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. Samotná geodatabáze je vyvinuta na bázi GIS s plnou kompatibilitou i do oblastí CAD. Je konstruována jako otevřený informační systém skládající se z pevné datové základny a přídavných datových modulů, které zastřešují jednotlivé oblasti potenciálních rizik (povodně, požáry, sesuvy, provozní havárie, lavinové nebezpečí, potenciální teroristické útoky).

Dedikace: Software vznikl za podpory Ministerstva vnitra ČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015 (BV II/2-VS), projektu VG20132015127 – „Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy“.

Webové stránky: http://test.hydrosoft.cz/bezpecnost/www/

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu