Česká řešení optimalizace managementu vody v udržitelném využití brazilského Pantanalu

Ve dnech 20. a 21. září 2023 se uskutečnil v Cuiabá (stát Mato Grosso) první brazilský projekt v rámci programu Agenda 2030 Ministerstva zahraničních věcí  ČR nazvaný Česká řešení optimalizace managementu vody v udržitelném využití brazilského Pantanalu. Na projektu spolupracovalo Velvyslanectví České republiky v Brasília, Česká zemědělská univerzita v Praze a Národní institut pro výzkum Pantanalu (INPP – Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal), patřící pod Federální univerzitu státu Mato Grosso (UFMT). Finančně jej podpořila rovněž brazilská federální vláda prostřednictvím Ministerstva pro vědu, technologii a inovace. 

Cílem projektu bylo předání českého know-how se zaváděním komplexního „smart“ integrovaného datového systému pro podporu zemědělské výroby a využívání vodních zdrojů v lokálních a regionálních podmínkách, dále rovněž zahájení dlouhodobější spolupráce mezi ČZU a INPP a příprava konkrétních návazných projektů na základě požadavků brazilské strany, a to i s využitím dalších finančních nástrojů MZV a zapojením do projektů EU. V neposlední řadě projekt prezentoval několik konkrétních technických řešení optimalizace využívání vodních zdrojů tak, jak byly implementovány v rámci různých aktivit jak ČZU, tak i firmou Lesprojekt-služby v oblasti Argentiny a Kolumbie. S využitím zkušeností těchto projektů je pak možné efektivně navázat dalšími exportními příležitostmi pro české podnikatelské subjekty. Celý projekt v kontextu smart zemědělství byl prezentován rovněž guvernérovi státu Mato Grosso (MT), Průmyslové federaci státu Mato Grosso FIEMT a také státnímu tajemníkovi pro rozvoj státu MT.

Projekt byl realizován formou česko-brazilského semináře a návazných jednání se zástupci UFMT a Státní univerzity Mato Grosso (UNEMAT). Za českou partnerskou stranu se na něm lektorsky podíleli experti Fakulty životního prostředí ČZU se zkušenostmi s danou problematikou a její aplikací v Latinské Americe – Michal Kuráž, který se podílí na vývoji matematických modelů aplikovatelných ve vodním hospodářství i udržitelném zemědělství a autor modelu DRUtES, který popisuje dynamiku vody v půdách, a Zuzana Boukalová, která se dlouhodobě podílí na mezinárodní spolupráci s latinskoamerickými subjekty v rámci evropských projektů především v oblasti řízení vodních zdrojů, jejich ochrany před povodněmi a suchem i před znečištěním a při využívání cloudové aplikace - portálové webové služby vhodné pro organizaci spolupráce všech zájmových uživatelů.

Seminář 20. září 2023 uvedla paní Marinez Isaac Marquez, zástupkyně ředitele INPP, a velvyslankyně České republiky Pavla Havrlíková. Michal Kuráž se ve své přednášce věnoval hydrologickým modelům popisujícím vodní režim na úrovni regionálních a lokálních měřítek. Představil aplikace popisující nástroje pro řízení vodních zdrojů a zemědělské produkce – pomocí prediktivního modelu popisujícího dynamiku půdní vlhkosti v závislosti na krátkodobé předpovědi počasí.  Zároveň zmínil potenciál satelitních dat systému COPERNICUS a scénářů změny klimatu pro regionální a dlouhodobou predikci vodní bilance. Zuzana Boukalová se zaměřila na prezentaci realizovaného projektu AgriClima v rámci programu Globalstars/Eureka v Argentině (optimalizace zavlažování vinic), který by bylo možné adaptovat na odlišné geografické a hydrologické podmínky a aplikovat i pro brazilské konečné uživatele, a to nejen v Mato Grosso. Informovala rovněž o možných nástrojích financování potenciální bilaterální spolupráce – společných česko-brazilských projektů (B2B, Globstars/Eureka).

Odbornou část semináře doplnila přednáška pana Evandra Trachty, honorárního konzula České republiky ve státě Mato Grosso do Sul, který se věnoval práci geologa a geografa Vlastibora Blumy. Ten od 60. do 90. let působil ve státech Mato Grosso a Mato Grosso do Sul a výrazným způsobem se zasadil o geologický a geografický výzkum Pantanalu a o rozvoj tamní udržitelné turistiky. 

Semináře se účastnilo na čtyřicet odborníků ze vzdělávacích a výzkumných institucí státu Mato Grosso (např. Národní institut vědy a technologie, Technologický park, Institut fyziky UFMT, Institut geografie), institucí aktivních v sektoru ochrany životního prostředí, NGO z oboru (např. Ecotrópica, Ženy pro záchranu Pantanalu), podnikatelských subjektů i federálních, státních a lokálních institucí. Přítomni byli rovněž zástupci vedení federální univerzity, včetně jejího rektora, který pronesl závěrečné slovo, i prorektora pro mezinárodní vztahy. Celý seminář byl zároveň přenášen on-line a je zpřístupněn na youtube (120 zhlédnutí během prvních 3 dní). 

Následná bilaterální jednání, a to jak se zástupci státní univerzity UEMT, tak s vedením Institutu geografie, se uskutečnila 20. a 21. září 2023. Zástupci Institutu geografie informovali o projektu, realizovaném společně s institutem INCRA (Národní institut pro kolonizaci a zemědělskou reformu), který aplikuje od roku 2008 systém sběru informací o odlesňování, požárech a zejména zemědělské aktivitě osídlení v bezprostřední blízkosti Pantanalu. Zavedení prezentovaného českého systému optimalizace zavlažování by zefektivnilo stávající aplikovaný systém, který je založen na empirických datech, nepracuje však s predikcemi počasí. 

Výsledkem akce ZÚ, ČZU a INPP je tedy konkrétní zájem o navázání spolupráce a předložení společného projektu k aplikaci českých řešení optimalizace zavlažování v Mato Grosso. Návazným krokem bude jednání s technickým realizátorem, společností Lesprojekt-služby, k možnostem podání B2B projektu zaměřeného na studii proveditelnosti řešení ve specifických podmínkách Pantanalu a vyhledání partnerů pro předložení projektu v rámci nejbližší výzvy Globstars. V dlouhodobějším měřítku se zvažuje i společné zapojení do vhodné výzvy programu HORIZON EUROPA. O spolupráci na projektu již projevila zájem také federální univerzita v Campo Grande ve státě Mato Grosso do Sul (UFMS). 

Vedení univerzity zároveň projevilo zájem o spolupráci s ČZU i v dalších oblastech, čeští experti proto do České republiky odjíždějí s návrhem MoU. Ve vztahu k ZÚ byl rektorem, profesorem Evandrem Aparecido Soares da Silvou, indikován zájem o spolupráci i s dalšími univerzitami v České republice, konkrétní univerzity či obory budou předmětem dalších jednání. Vedle společného výzkumu se bude jednat především o mobilitu studentů a profesorů. UFMT rovněž vyjádřila zájem o účast na online semináři k možnostem studia v České republice, který na konci října pořádá ZÚ Brasília. 

UFMT byla založena v roce 1970, a to sloučením fakulty práva (z roku 1934) a Institutu věd a filozofie v Cuiabá, založeného v roce 1966. S ohledem na geografickou polohu města Cuiabá na rozhraní geografických mikroregionů Pantanal, Amazonie, Araguaia a Cerrado jsou její aktivity zaměřeny právě na biodiverzitu a životní prostředí. 

Realizace celého projektu byla zároveň zasazena do kontextu oficiální návštěvy velvyslankyně Pavly Havrlíkové do státu Mato Grosso. Informace o průběhu a výsledcích semináře a zaměření ekonomické diplomacie ČR v Brazílii a MT na chytrá řešení řízení zdrojů bylo proto možné prezentovat i během jednání VZÚ s guvernérem státu Mauro Mendesem, kterého se účastnila také paní Zuzana Boukalová, a během jednání na Průmyslové federaci státu Mato Grosso (FIEMS), kterého se účastnil pan Evandro Trachta.

Stát Mato Grosso se nachází ve středozápadní části země, jihovýchodní část představuje bažina Pantanal, hustota obyvatelstva je pouze 3,45 obyvatele na km2, a patří tak k nejřidčeji osídleným oblastem Brazílie. Životní podmínky státu jsou proto ztížené, v posledních letech trpí oblast Pantanalu jak socioekonomickými aktivitami, tak environmentálními dopady v důsledku nedostatečného environmentálního plánování. Jedním z největších problémů jsou rozsáhlé záplavy v důsledku nekontrolovatelného a rychlého nárůstu zemědělských aktivit a erozivní procesy na okrajích Pantanalu. Tahounem rychle rozvíjejícího se hospodářství je právě zemědělská produkce (kukuřice, sója, sezam určený prakticky na export či bavlna). Extenzivní zemědělství však naráží na kapacitní limity a prakticky jedinou cestou pro zvýšení produkce je zavádění efektivních systémů pěstování plodin. Podle všeho se nyní otevírá cesta k tomu, jak by k zefektivnění zemědělství mohla přispět i česká “chytrá” řešení. 

Dalším konkrétním výsledkem projektu je zájem dále rozvíjet téma odkazu prof. Blumy, a to jak formou výstavy, či semináře nebo publikace. 

ZÚ si touto cestou dovoluje poděkovat odboru OSN za možnost projekt z programu Agenda 2030 realizovat, v dalších letech bychom programu opět rádi využili. Uskutečnění semináře bylo široce medializováno prostřednictvím státního sekretariátu pro mezinárodní vztahy státu Mato Grosso – a to včetně prolinků na online verzi - a rovněž díky televiznímu vstupu ZÚ, INPP a pana Trachty přímo v den jeho konání. Upoutávku uveřejnily na svých webových stránkách i partnerské univerzity ZÚ. 

Autoři článku: Pavla Havrlíková (velvyslankyně ČR v Brazílii), Michal Kuráž (ČZU), Zuzana Boukalová (ČZU)

Mediální ohlasy (výběr):

https://www.youtube.com/watch?v=wut_SzoZtHQ – záznam semináře publikovaný na youtube

https://primeirapagina.com.br/meio-ambiente/evento-discute-gestao-da-agua-no-pantanal-de-mato-grosso/

https://www.obomdanoticia.com.br/politica/inpp-realiza-encontro-com-republica-tcheca-sobre-gestao-da-agua-no-pantanal/220026

https://www.midiahoje.com.br/geral/seminario-internacional-em-cuiaba-discutira-gestao-da-agua-no-pantanal/20541

https://odocumento.com.br/inpp-realiza-seminario-internacional-em-cuiaba-sobre-gestao-da-agua-no-pantanal/

https://www.ufrgs.br/graduacaoigeo/noticias/seminario-sobre-gestao-da-agua-no-pantanal-e-cooperacao-brasil-republica-tcheca-acontece-amanha-20-09/

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.