Student GIS Projekt

Diplom za první místo získala ve velké konkurenci kvalitních příspěvků Anna Beková z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se svou bakalářskou prací Porovnání solárního potenciálu vypočteného modelu GIS s výkonem fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu. Gratulujeme Aničce a vedoucímu její práce Vítkovi Moudrému. A děkujeme pilotům fakultních dronů, bez nichž by vítězná práce nevznikla.

Soutěže se účastnil také Martin Koudelka z FŽP se svou povedenou diplomovou prací Citlivost krajinných metrik k úbytku přírodě blízkých prvků v zemědělské krajině.

Ve finále soutěže Student GIS projekt letos předneslo své bakalářské, diplomové a disertační práce čtrnáct studentů z osmi univerzit. Odbornou stránku příspěvků i kvalitu prezentace hodnotila porota ve složení doc. Václav Čada (Západočeská univerzita v Plzni), doc. Vilém Pechanec (Univerzita Palackého v Olomouci), doc. Jiří Cajthaml (ČVUT v Praze) a dr. Jiří Šmída (Technická univerzita v Liberci).

https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/student-gis-projekt-2017

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu