Pozemkové úpravy

Předmět poskytuje základní teoretická a praktická východiska projektování pozemkových úprav v České republice a zahrnuje syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu. Student zpracuje projekt zjednodušené pozemkové úpravy konkrétního území, který je poté obhájen před studenty. Předmět je vhodný pro získání autorizace pro projektování pozemkových úprav. Cílem tohoto předmětu je zprostředkovat studentům základní teoretická a praktická východiska projektování pozemkových úprav a naučit je syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu.

Student je po absolvování schopen zpracovat projekt zjednodušené pozemkové úpravy konkrétního území (návrh prvků plánu společných zařízení, vyřešení vlastnických vztahů) a vizualizovat navržená opatření. Předmět je předpokladem pro získání autorizace pro projektování pozemkových úprav. Důraz je také kladen na dovednost správné odborné prezentace a obhajoby vlastních návrhů studenta.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu