Aktivity projektu

Více aktivit

Velké produkční bloky orné půdy

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
(koordinátor aktivity)

Fragmentace a konektivita biotopů

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
(koordinátor aktivity)

Hnízdní výskyt ptáků

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
(koordinátoři aktivity)

Aktuality

Archiv aktualit

Fragmentace ve filmu

English ☰ Menu