O projektu

Číslo projektu: TA04020501
Název projektu: Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod
Poskytovatel: TAČR
Program: TAČR ALFA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
Řešitel za FŽP: Ing. Petr Máca, Ph.D.
Řešitelský tým: Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
                            prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Helena Michálková
Doba řešení: 2014-2017
Celkové náklady projektu:  438 tis. Kč (z toho dotace 284 tis. Kč)

 

Abstrakt:
Hlavním cílem projektu je zpřesnění podkladů pro aktualizaci Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) a pro 3. kolo aktualizací Plánů povodí. Zpřesnění bude spočívat jednak v doplnění dostupných dat o pozorování v dosud nesledovaných lokalitách a dále ve vyhodnocení zabezpečenosti zásobní funkce jednotlivých nádrží na LAPV. Výsledky budou sumarizovány formou specializovaných map vyjadřujících zranitelnost dotčených povodí i zabezpečenost zásobní funkce jednotlivých nádrží. Použité postupy budou zobecněny v metodice sloužící ke komplexnímu posouzení zabezpečenosti zásobní funkce nádrží v podmínkách klimatické změny se zaměřením na lokality s nedostatečným pozorováním, její součástí bude i rámcové zhodnocení vlivu přírodě blízkých retenčních a akumulačních opatření. Postupy navržené v metodice budou implementovány v softwaru, který bude výstupem projektu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.