O projektu

Číslo projektu: 15-07117S
Název projektu: Modelování kompetitivní adsorpce kovů a As na nanooxidy Fe: Implikace pro remediace půd
Poskytovatel: GAČR
Program: Standardní projekty
Řešitel: prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Partner projektu: PřF UK Praha
Spoluřešitel: doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Hana Jenšíková
Doba řešení: 2015-2017
Celkové náklady projektu: 5 354 tis. Kč

 

Abstrakt:
Použití syntetických nanooxidů Fe pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách představuje v současné době perspektivní metodu remediace půd. Pro posouzení účinnosti těchto syntetických fází je nutné popsat jejich povrchové a adsorpční vlastnosti a vyvinout modely popisující procesy adsorpce. Hlavním výstupem předkládaného projektu jsou robustní mechanistické adsorpční modely využitelné pro posouzení nejen účinnosti syntetických nanooxidů Fe pro remediaci životního prostředí, ale také pro objasnění interakcí mezi jednotlivými složkami půdního sorpčního komplexu, vlivu organických a inorganických ligandů a vlivu kompetice jednotlivých kovů a As.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.