O projektu

Číslo projektu: QJ1210211
Název projektu: Využití dlouhodobých polních pokusu s hnojením pro stanovení vstupu rizikových kovů z agroekosystému do potravního řetězce
Poskytovatel: MZe ČR
Program: KUS (2012-2018)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: Ing. Eva Kunzová, CSc.
Partneři:  AGROEKO Žamberk spol. s r.o., FŽP ČZU v Praze
Řešitel za FŽP: prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Řešitelský tým: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Michaela Stejskalová, Ph.D.
Doba řešení: 2012-2016
Celkové náklady projektu: za FŽP 3045 tis. Kč (z toho dotace 2277 tis. Kč)

 

Abstrakt:
Cíli projektu bude identifikovat zdroje (minerální a organická hnojiva) rizikových kovů v agroekosytémech. Následně vyhodnotit mobilitu rizikových kovů v půdách v závislosti na obsahu organické hmoty v půdě a dalších půdních podmínkách a přístupnost těchto rizikových prvků do obilnin. Analyzovat koncentrace rizikových kovů v zrnu obilnin a vyhodnotit rizika v různých půdních a klimatických podmínkách ČR. Navrhnout opatření plynoucí z výsledků na dlouhodobých polních pokusech, které bude ověřováno v zemědělském podniku AGROEKO Žamberk spol. s.r.o. Vyhotovit komplexní metodiku hnojení minerálními a organickými hnojivy pro praxi za účelem snížit množství rizikových kovů v agroekosystémech a v potravním řetězci. Sledovat a vyhodnocovat další účinky a parametry digestátů (nejenom obsah rizikových prvků), včetně celé techologie pěstování plodin v dané oblasti, kde vznikají bioplynové stanice, a kde jsou digestáty zpětně uplatňovány v rámci osevního sledu při dodržování všech podmínek hospodaření v dané oblasti.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.