Hledáme doktoranda/doktorandku

Školitel: Mgr. Aleš Urban, Ph.D., urbana@fzp.czu.cz

Konzultanti: doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., kysely@fzp.czu.cz a MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. (Státní zdravotní ústav)

Pracoviště: Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze

Popis pozice: Doktorand/doktorandka v oboru Environmentální vědy o Zemi, specializace Environmentální modelování

Stipendium/mzda: až 30 tis. Kč + odměny za publikace

Anotace

Vztahy mezi proměnlivostí klimatu a lidským zdravím jsou velmi komplexní. Mnoho studií prokázalo typický sezónní chod úmrtnosti s maximem v chladném období a naopak nejnižší mírou úmrtnosti v letních měsících. V současnosti probíhá diskuse o tom, do jaké míry lze tento sezónní charakter vysvětlit přímým účinkem proměnlivosti teploty a do jaké míry hrají roli další sezónní faktory, jako jsou vpády chřipky a dalších respiračních onemocnění.

Cílem disertační práce bude objasnění souvislostí mezi proměnlivostí počasí/klimatu a sezónními vzorci úmrtnosti v ČR. Zvláštní pozornost bude věnována analýze sezónních vzorců výskytu respiračních infekčních onemocnění (chřipka, covid-19), způsobu, jakým jsou tyto vzorce spojeny s proměnlivostí počasí/klimatu, a jak ovlivňují sezónní charakteristiky celkové úmrtnosti. Téma práce je aktuální i vzhledem k současné pandemii covid-19, která do značné míry vztahy mezi počasím a úmrtností modifikovala.

Požadavky a předpoklady

  • Dokončené vzdělání magisterského stupně v oblasti věd o Zemi (např. klimatologie, environmentální vědy, environmentální modelování, geografie) nebo v oboru zaměřeném na statistické modelování (demografie, statistika, environmentální epidemiologie apod.).
  • Zájem o téma a ochota učit se.
  • Základy programování a znalost práce v prostředí R/R Studio výhodou.

Nabízíme

  • Základní doktorandské stipendium 10 tis. Kč/měs. v prvním ročníku s možností růstu na základě plnění studijních povinností.
  • Částečný úvazek projektu GAČR + možnost zapojit se do dalších projektů řešených na Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU a v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (až 20 tis. Kč/měs.).
  • Možnost získání dodatečného stipendia z vlastního studentského projektu podaného v rámci Interní grantové agentury (IGA) FŽP ČZU.
  • Mimořádná stipendia za publikace, pedagogickou činnost a další aktivity nad rámec studijních povinností.
  • V rámci studia se předpokládá aktivní účast na zahraničních stážích, konferencích, letních školách apod.
  • Téma lze v případě zájmu rozšířit nebo modifikovat na základě domluvy.

Datum zahájení studia: říjen 2022, nicméně práci na projektu je možno zahájit bezprostředně po přijetí

Více info: https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6897-veda-a-vyzkum/r-6913-doktorske-studium/r-8402-prijimaci-rizeni. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Aleš Urbana (urbana@fzp.czu.cz).

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.