Volební období 2010-2013

Zápisy ze zasedání AS FŽP ČZU v Praze

 

15.10.2013 Volby do AS FŽP – průběh a výsledky
   
4.10.2013 Seznam kandidátů do Akademického senátu FŽP – pedagogové
Seznam kandidátů do Akademického senátu FŽP – studenti
   
13.6.2013 Zápis ze zasedání AS FŽP
Rozpočet FŽP 2013
   
5.4.2013 Výsledek elektronického hlasování - Dlouhodobý záměr činnosti FŽP ČZU v Praze - období 2011-2015 - aktualizace pro rok 2013
   
13.3.2013

Výsledky voleb do AS FŽP

   
6.3.2013 Zápis ze zasedání AS FŽP
Vyhlášení voleb do AS FŽP ČZU
Statut IGA FŽP
   
1.2.2013 Výsledek elektronického hlasování - Projekt na využití areálu Běstvina
Projekt na využití areálu Běstvina
   
13.12.2012 Výsledek elektronického hlasování - Vyjádření se k žádosti o investici "Optické sestavy pro pozorování a digiscoping ptáků v terénu"
   
21.11.2012 Zápis ze zasedání AS FŽP
Příloha č.1 - Přijímací řízení na FŽP pro ak. rok 2013-14
Maximální počty přijímaných studentů pro ak.rok 2013-14
   
21.5.2012  Zápis ze zasedání AS FŽP
Příloha č.1 - Rozpočet FŽP
Příloha č.2 - Metodika pro stanovení odměn a osobního ohodnocení
   
8.3.2012 Zápis ze zasedání AS FŽP
   
14.2.2012 Výsledek elektronického hlasování - Stanovisko AS FŽP k reformě vysokého školství
Stanovisko AS FŽP k reformě vysokého školství
   
8.2.2012 Zápis ze zasedání AS FŽP
   
3.2.2012 Výsledek elektronického hlasování - Vyjádřejní k dokumentu "kritéria pro žádosti o investiční prostředky FŽP"
   
18.11.2011 Výsledek elektronického hlasování - změna proděkana pro mezinárodní vztahy
   
1.11.2011 Výsledky voleb do AS ČZU
Vyhlášení voleb do AS ČZU
Zápis ze zasedání AS FŽP
   
26.10.2011 Setkání Akademické obce FŽP
   
13.9.2011 Zápis ze zasedání AS FŽP
Organizační řád FŽP
Vyhlášení voleb děkana FŽP
Setkání akademické obce FŽP
Kandidáti - volba děkana FŽP
Volební teze - Petr Skála
Volební teze - petr Sklenička
   
30.5.2011 Zápis ze zasedání AS FŽP
   
25.3.2011 Výsledek elektornického hlasování - odměny VaV
   
16.3.2011 Výsledek elektornického hlasování - změna VR FŽP
   
5.11.2010 Zápis ze zasedání AS FŽP
Výsledek elektornického hlasování - Přijímací řízení 12010-11
   
15.12.2010 Zápis ze zasedání AS FŽP

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu