Volební období 2013-2016

Zápisy ze zasedání AS FŽP ČZU v Praze

 

  Vyhlášení voleb do Akademického senátu FŽP pro funkční období 2016-2019
   
   
14.10.2016 Výsledky voleb do AS FŽP pro funkční období 2016-2019
   
14.3.2016 Zvýšení bodového ohodnocení garantů oborů
   
4.3.2016 Protokol o průběhu a výsledcích doplňujících voleb do studentského obvodu AS FŽP
   
19.2.2016 Seznam kandidátů do AS FŽP pro 2.kolo volby
   
3.2.2016 Členové VR FŽP 2016
Změna složení VR FŽP - hlasování
   
16.12.2015 Zápis ze zasedání AS FŽP
Doplňkové volby do AS FŽP
   
11.11.2015 Zápis ze zasedání AS FŽP
Zápis o průběhu voleb děkana FŽP
   
16.9.2015 Zápis ze zasedání AS FŽP
Vyhlášení voleb děkana FŽP
   
12.6.2015 Výsledek elektronického hlasování AS FŽP - změna proděkana pro mezinárodní vztahy
   
 5.5.2015 Setkání AO ČZU
   
 12.12.2014 Výsledek elektronického hlasování AS FŽP - přístrojové vybavení do Z019
   
 31.10.2014 Výsledek voleb do AS ČZU - kandidáti za FŽP
Výsledek elektronického hlasování AS FŽP - přijímací řízení
   
 15.10.2014 Seznam kandidátů do AS ČZU v Praze
   
 23.9.2014 Zápis ze zasedání AS FŽP
Vyhlášení voleb do AS ČZU - harmonogram
   
 19.6.2014 Setkání AO FŽP
Zápis ze zasedání AO FŽP
Prezentace děkana FŽP
   
 11.6.2014 Zápis ze zasedání AS FŽP
   
 10.4.2014 Výsledek elektronického hlasování AS FŽP
   
 25.3.2014 Zápis ze zasedání AS FŽP
   
 20.11.2013 Zápis ze zasedání AS FŽP
   
 8.11.2013 Setkání akademické obce FŽP
Prezentace děkana FŽP
   
 21.10.2013 Zápis ze zasedání AS FŽP

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu