Fotoreportáž ze semináře u sedláka Daniela Pitka

Druhý ročník Zážitkového semináře FŽP u sedláka Daniela Pitka letos o prvním červnovém víkendu zaznamenal mimořádně hojnou účast. Padesátka uchazečů o studium na FŽP se i díky příjemnému počasí mohla seznámit se zodpovědným hospodařením v malebné krajině v okolí Milešovky, prohlédnout si krajinotvorné prvky, seznámit se s historií osídlení oblasti, s florou i faunou Českého středohoří prostřednictvím pedagogů fakulty, ale také osobně přispět k tomu, aby krajina nadále vzkvétala. Nově založený ovocný sad přímo pod nejvyšší horou Českého středohoří, kde si časem budou moci lidé v rámci samosběru natrhat třešně, švestky, jablka a hrušky, se jako jiné oblasti v ČR potýká s nedostatkem srážek. Uchazeči svým přiložením rukou k dílu přispěli k zajištění vláhy kořenového systému pomocí dřevěných hoblin. Všem zúčastněným tak nezbývá než poděkovat nejen za zájem o studium na Fakultě životního prostředí, ale také za osobní zainteresování v principech dlouhodobě udržitelného způsobu života. Těšíme se na Vás v novém semestru!

 

Sedlák Daniel Pitek svým uvědomělým, přírodě blízkým způsobem hospodaření vrací krajině pod Milešovkou její původní malebnost a funkci. Původem Šumavák působí v kraji již třetí dekádu. Na šesti stech hektarech pastvin, polí a sadů vytváří ostrý kontrast k intenzivně obdělávaným lánům monokultur v sousedství. Travní porosty seče tak, aby vždy na lukách zanechal pruhy rostlin, které zajistí zdárnou reprodukci motýlů a ostatního hmyzu. Na dříve zanedbaných potocích a na vlhkých místech v lukách vybudoval desítky vodních tůní nejrůznější velikosti poskytující domov různým druhům obojživelníků a vodních bezobratlých. Navrací do krajiny původní druhy ovocných stromů a dříve ladem ležící a málo úrodná pole mění na ovocné sady. Do kraje přivedl tisícihlavé stádo šumavských ovcí, koně a hovězí dobytek. Po lesích instaluje budky pro ptáky i netopýry, iniciuje zakládání nových maloplošných chráněných území v převážně listnatých lesích kolem, a v neposlední řadě živelně působí na lidi ve svém okolí. Jeho osobní zkušenosti coby chovatele, pěstitele i ekologa, myslivce a lesníka nacházejí posluchače nejen mezi sousedy, na sociálních sítích, v agrárních kruzích, ale i na zákonodárné půdě. Inspiraci v okolí jeho farmy v Černčicích hledají i vědci, pedagogové a nadšení studenti.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.