Informace o přihlášce ke studiu

FŽP získala akreditaci pro studijní program Územní plánování

Tříletý bakalářský studijní program Územní plánování získal na deset let akreditaci od rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. Současně Územní plánování a magisterský studijní program Prostorové plánování byly zařazeny na Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním, který vede Česká komora architektů (ČKA). Podle České komory architektů vytváří „FŽP ČZU v Praze předpoklady pro to, aby budoucí absolventi mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu a následně samostatně vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě v případě, že úspěšně absolvují zkoušky odborné způsobilosti pro autorizační řízení ČKA.“

Veřejnoprávní Česká komora architektů je uznávací orgán pro autorizační obory Architektura, Územní plánování a Krajinářská architektura.

Další články v rubrice

English ☰ Menu