Informace o přihlášce ke studiu

FŽP získala institucionální akreditaci

Fakulta životního prostředí nově zaštiťuje dvě oblasti vzdělávání – Biologie, ekologie a životní prostředí a Vědy o Zemi. Institucionální akreditace, kterou získala Česká zemědělská univerzita v Praze, se vztahuje na všechny stupně vysokoškolského vzdělávání (bakalářský, magisterský, doktorský), a to na maximální možnou dobu 10 let. Z hlediska vzdělávací činnosti jde o zásadní moment vývoje FŽP, protože může samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy v tematických oblastech klíčových pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

FŽP v současné době prochází procesem schvalování nových studijních programů, do kterých bude přijímat studenty pro akademický rok 2019/2020 již v rámci aktuálního přijímacího řízení s uzávěrkou přihlášek 31. března 2019. Jedná se  o studijní programy Environmental Geosceinces (dvouletý magisterský studijní program v angličtině) a Aplikovaná a krajinná ekologie (čtyřletý doktorský studijní program v češtině nebo angličtině). V procesu schvalování jsou aktuálně bakalářské studijní programy Územní technická a správní služba v životním prostředí, Krajinářství, Územní plánování a anglicky vyučovaný magisterský studijní program International Master of Landscape Engineering (Joint degree program ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou v Krakově a Slovenskou zemědělskou univerzitou v Nitře). 

Další články v rubrice

English ☰ Menu