Neúčast na dobrovolné části maturit neovlivní přijímací řízení

Vážená kolegyně, vážený kolego,
vzhledem k současné komplikované situaci se na Vás obracím s bližšími informacemi k přijímacímu řízení a změnám v organizaci maturit.

Reagujeme tak, aby se Vás tyto změny negativně nedotkly: neúčast na dobrovolné části maturitní zkoušky nebude mít žádný negativní dopad na přijímací řízení. V platnosti tudíž zůstává pouze zákonný požadavek na dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, který bude naplněn i bez účasti na ústní maturitní zkoušce z českého a cizího jazyka. Na posuny termínů maturitních zkoušek jsme připraveni tím, že nabízíme vhodně umístěný dostatek termínů pro přijímací zkoušky a zápisy, včetně náhradních termínů. 

Připomínám, že základní informace o přijímacím řízení naleznete zde: https://www.fzp.czu.cz/cs/r-7098-uchazeci-o-studium a dále podrobně v podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6894-o-fakulte/r-7441-oficialni-dokumenty. 

V případě jakýchkoliv změn, kterou mohou vyplynout z vývoje epidemické situace a přijatých ochranných opatření, Vás budeme neprodleně informovat.

S pozdravem,

doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu