Přijímací řízení za platnosti opatření kvůli pandemii COVID-19

Vážená kolegyně, vážený kolego,

i my na FŽP reagujeme na aktuální situaci za stavu nouze a za platnosti ochranných opatření kvůli pandemii viru COVID-19. Konáme všechny kroky k tomu, aby přijímací řízení proběhlo úspěšně a mohli jste na naší fakultě začít studovat.

Věnujte pozornost těmto opatřením:

- Plánované termíny přijímacích zkoušek do bakalářských a magisterských studijních programů 15. – 19. června 2020 zůstávají v platnosti. Dojde-li ke kolizi s termíny maturit, nabídneme nový termín 29. a 30. června 2020. V případě trvajících ochranných opatření vlády ČR se zákazem vstupu studentů do areálu ČZU proběhne náhradní termín přijímacích zkoušek 31. srpna – 4. září 2020.

- Maturitní vysvědčení budeme vyžadovat až při zápisu do studia. Pro zápis bude rezervováno dostatek termínů. Kromě standardního termínu 7. – 9. července 2020 plánujeme v případě trvajícího zákazu vstupu studentů do areálu ČZU náhradní termín 14. – 18. září 2020.

- Základní podmínkou přijetí je kompletní, podaná a zaplacená přihláška do studia

 

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí studijního oddělení Ing. Renátu Beránkovou (berankovar@fzp.czu.cz).

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu