Projekt Ptáci Online zveřejnil videoperličky z roku 2020

Projekt Ptáci Online, realizovaný od roku 2014 Fakultou životního prostředí, zveřejnil nejzajímavější videa z letošní hnízdní sezony. Tzv. chytré ptačí budky zaznamenávají díky instalovaným senzorům a kamerám dění uvnitř hnízdního prostoru a umožňují tak nahlédnout do dříve skrytého chování ptáků. V letošním roce mají vědci k dispozici videa z 49 ptačích budek, přičemž jen na území hlavního města jich zaznamenávalo hnízdění 17.

Podívejte se na letošní videoperličky:
Návštěvy drobných hlodavců v ptačí budce: https://www.ptacionline.cz/cz/zaznamy?video=560577

Predace mláďat špačka strakou: https://www.ptacionline.cz/cz/zaznamy?video=544728 

Souboj sýkor koňader:  https://www.ptacionline.cz/cz/zaznamy?video=300333

První úspěšné hnízdění rorýsů obecných: https://www.ptacionline.cz/cz/zaznamy?video=558957 

Hnízdění rehků zahradních: https://www.ptacionline.cz/cz/zaznamy?video=543858

Další články v rubrice

English ☰ Menu