Informace o přihlášce ke studiu

Projektování pozemkových úprav získalo souhlas MZe

Ministerstvo zemědělství (MZe) udělilo dne 29. října 2020 souhlasné stanovisko ve věci zaměření studijního programu Krajinné a pozemkové úpravy, vyučovaného Fakultou životního prostředí ČZU v Praze, k výkonu regulovaného povolání „Projektování pozemkových úprav“.

Dle MZe „studijní program splňuje obsahem i rozsahem požadavky na připravenost studentů k výkonu regulovaného povolání Projektování pozemkových úprav. Uvedený studijní program plně koresponduje s požadavky danými paragrafem 18, odst. 3, písm. c zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.“

Příklad projektování pozemkových úprav (vybudování vodní nádrže a biocentra v Choťovicích) naleznete v příloze.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu