Informace o přihlášce ke studiu

Reakce ptáků na změny klimatu v Evropě souvisejí s nároky na prostředí

Ornitologové FŽP přispívají další studií do mozajky vlivu klimatických změn na avifaunu, tentokrát na příkladu vodních ptáků a jejich rozšíření. Nově publikovaný článek týmu s účastí Zuzany a Petra Musilových z katedry ekologie v renomovaném časopisu Diversity and Distribution ukazuje, že 25 druhů vodních ptáků mění svoje zimoviště v závislosti na povětrnostních podmínkách. Mírné zimy jim dovolují posunout svá zimoviště severovýchodním směrem, chladné zimy je naopak tlačí na jihozápad kontinentu. Tyto změny jsou nejvýraznější u druhů zimujících na hlubších vodách. Jejich zimoviště se v průběhu posledních 24 let posouvala o 5 km ročně severovýchodním směrem.

Současná studie založená na datech z 21 evropských států poskytuje nové poznatky o reakcích vodních ptáků na velkoplošné změny podmínek pro zimování. Vodní ptáci reagují na aktuální změny povětrnostních podmínek i na dlouhodobé klimatické změny, což dokládají změny jejich početnosti na jednotlivých lokalitách.

Citace:

Pavón-Jordán D, Clausen P, Dagys M, et al. Habitat- and species-mediated short- and long-term distributional changes in waterbird abundance linked to variation in European winter weather. Divers Distrib. 2018;00:1–15. https://doi.org/10.1111/ddi.12855

Tisková zpráva ke stažení:

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu