Soužití ptáků a lidí v tropech předmětem jedinečné studie

Peter Mikula, který mimo FŽP ČZU působí na Akademii věd ČR, Karlově univerzitě a University of California, s početným mezinárodním týmem spoluautorů publikoval rozsáhlou analýzu chování tropických ptáků ve vztahu k lidem. Celkem 10249 pozorování 842 ptačích druhů z Afriky, Jižní Ameriky a Austrálie nabídlo vhled do tolerance lidské přítomnosti ptáky a vlivu různých faktorů. Jedinečná studie, jejíž výsledky zveřejnil prestižní časopis Nature Communication, odhalila, že ve venkovských oblastech byla úniková vzdálenost ptáků před lidmi větší než v urbánních a že plaší ptáci se obecně vyhýbají městům. Větší druhy ptáků, druhy s většími snůškami a s lepšími letovými schopnostmi jsou také méně tolerantní k přibližujícím se lidem.

Typ prostředí, tělesná velikost, letové schopnosti a vzdálenost, z níž se člověk začne k ptákům přibližovat, jsou hlavními faktory určujícími míru tolerance. Právě studium tolerance pomáhá porozumět vlivu rostoucí lidské populace, obzvláště v tropech, na avifaunu. Tropické ekosystémy jsou zároveň oblastmi, kde jsou poznatky i o běžných organismech, stále velice skromné.

„Naše zjištění mohou pomoci k praktické ochraně přírody, například k vytváření tzv. ochranných zón, které by měly chránit obzvlášť citlivé druhy ptáků, ale i jiných živočichů před negativním důsledky lidské činnosti. Minimálně v subsaharské Africe dochází k prudkému nárůstu lidské populace a trpí jím mimo jiné právě otevřené plochy – především savany – na nichž probíhal sběr dat,“ doplnil Peter Mikula.

„Stále nám chybí ucelené globální srovnání reakce ptáků na rostoucí impakt lidské populace, a to nejen v savanách. Na vyplnění těchto mezer ve znalostech v současné době již intenzivně pracujeme – za pomoci stovek kolegů a dobrovolníků z celého světa jsme shromáždili víc než 170 tisíc měření reakce na člověka pro více než tři tisícovky druhů ptáků obývajících různé biotopy na všech kontinentech,“ uzavírá Peter Mikula.

Citace: Mikula, P., Tomášek, O., Romportl, D., Aikins, T. K., Avendano, J. E., Braimoh-Azaki, B. D., ... & Albrecht, T. (2023). Bird tolerance to humans in open tropical ecosystems. Nature Communications, 14(1), 2146. DOI: 10.1038/s41467-023-37936-5

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.