Informace o přihlášce ke studiu

Vyhlášení REES

Fakulta životního prostředí v souladu s Nařízením děkana č. 13/2019 otevírá výzvu k podání přihlášky pro řešení projektů Research Excellence in Environmental Sciences (REES).

Projekty je možné podávat v oborech Ekologie, Aplikovaná a krajinná ekologie a Environmentální vědy o Zemi.

Výzva je určená zkušeným badatelům, kteří se hodlají zúčastnit mezinárodních grantových soutěží a publikovat své vědecké výsledky v uznávaných časopisech. Pokud uchazeč splňuje stanovené podmínky, přihlášku je možné podat kdykoliv během roku.

Nabízíme:

  • pracovní smlouvu na tři roky (s roční evaluací)
  • rozpočet až 9 000 000 Kč na tři roky
  • měsíční plat až 100 000 Kč pro hlavního řešitele

 

Požadujeme:

  • podání projektů ERC (během prvních dvou let) a GAČR (první nebo druhý rok)
  • publikace v prvním kvartilu (každoročně), prvním decilu (jednou za dva roky) a odeslání článku do časopisu na seznamu Nature Index journal.

 

 

Podrobnosti naleznete v níže zveřejněných dokumentech. Životopis a případné dotazy zasílejte na adresu kadlecovap@fzp.czu.cz.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu