Konference Pestrá krajina ve videozáznamu

Sledujte videozáznam z konference PESTRÁ KRAJINA, kterou uspořádala Asociace soukromého zemědělství ČR a ČZU v Praze 23. ledna 2019 od 9:00 v aule. Akci moderoval Václav Moravec.

 

V roce 2018 vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR poprvé program Pestrá krajina, jehož smyslem je poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a přes nelehké byrokratické překážky či nedostatek času neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost. 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu