Výzkum dopadů nektarodárných biopásů na bezobratlé a jimi poskytované ekosystémové služby byl zahájen

Začátkem května jsme ve spolupráci se zemědělskou firmou VIN AGRO s.r.o. zahájili výzkum zabývající se dopadem tvorby nektarodárných biopásů na diverzitu bezobratlých a jimi poskytované ekosystémové služby (opylování, predace škůdců a semínek plevelů, parazitace, dekompozice organické hmoty v půdě). V letech 2020 a 2021 bude na pozemcích obhospodařovaných firmou VIN AGRO s.r.o. založeno 60 hektarů nektarodárných biopásů. V letošní sezóně je naším cílem zjistit stav diverzity bezobratlých a jimi poskytovaných ekosystémových služeb před samotným vysetím biopásů. V dalších letech plánujeme sběr dat opakovat a doufejme, že budeme v přímém přenosu sledovat pozitivní dopady biopásů na bezobratlé a jimi poskytované ekosystémové služby.

Další články v rubrice

English ☰ Menu