Aktuality

Potravní stres v raném věku postihuje u hmyzu více samice

Metaanalýza pohlavních rozdílů hmyzu v prestižním časopise Ecology Letters

Managementové zásahy pro podporu biodiverzity členovců v okolí Prokopského údolí

Březen 2023: managementové práce v okolí Prokopského údolí probíhají i v období vegetačního klidu

Zoologické dny s naší hojnou účastí

Únor 2023: šest příspěvků na tradiční konferenci bylo z našeho týmu

Denní motýli Prahy – atlas rozšíření

Leden 2023: vznikla nová knížka o denních motýlech, tentokráte Prahy.

Co dělají ekologové v zimě?

Leden 2023: třídění vzorků a sepisování grantových zpráv

Párty, párty a zase párty

Prosinec 2022: Oslava 150. let týmu ekologie hmyzu

Vliv teploty prostředí na rychlost vývoje hmyzu se neliší mezi pohlavími

Prosinec 2022: Tiit právě publikoval svou meta-analýzu v časopise Evolution Letters

Kostelecké inspirování

Listopad 2022: čtyři členové našeho týmu prezentovali svůj výzkum na tradiční akci FŽP

Pomoc s aktivní ochranou přírody v okolí Innsbrucku

Říjen 2022: managementová opatření pro podporu denních motýlů a dalších bezobratlých

Sezona monitoringu členovců v nektarodárných biopásech úspěšně ukončena

Říjen 2022: sběr dat o vlivu různě založených a obhospodařovaných nektarodárných biopásů na společenstva členovců

Náš tým pomohl s organizací kongresu ECCB 2022 v Praze

Září 2022: European Congress of Conservation Biology

Michal K. a Michal Ř. prezentovali svoje výsledky na ICE „2020“

Červenec 2022: Mezinárodní entomologický kongres v Helsinkách

Máme další posily, tentokrát ze zahraničí

Červen 2022: Dr. David Awde a Shahriar Abul Fazal, M. Sc.

Úspěšná obhajoba disertační práce

Květen 2022: Michal Ř. titulován doktorem

Publikace v Global Change Biology a Ecology

Květen 2022: členové našeho týmu se zapojili do světového experimentu

Podpora okáče metlicového

Duben 2022: managementy i zkraje jara člověka pořádně zapotí

Nový biopásový projekt TAČR (SS05010123) již běží v plném proudu

Duben 2022: dlouhověké nektarodárné biopásy pro efektivní podporu biodiverzity v zemědělské krajině

Praha kvete

Duben 2022: realizace, přednášky i programy pro děti

Publikace v Proceedings of the Royal Society B

Březen 2022: slunéčka v nejtradičnějším biologickém časopise na světě

PR V Bahnách pod záštitou FŽP-ČZU

Březen 2022: Tomáš Kadlec se podílí na entomologickém průzkumu PR V Bahnách

První rok monitorování v mistopromotyly.cz

Únor 2022: Mezi cílovými druhy vedou okáč metlicový a modrásek vičencový

Výzkum polních kazů přináší zasloužené publikace

Únor 2022: Polní kazy přirozené i umělé

Náš tým se rozrůstá o nové posily

Únor 2022: Tom Dvořák má první publikaci v našem týmu

Vánoce v Týmu ekologie hmyzu

Prosinec 2021: Letos jsme si nadělili deskové hry

Eze miláčkem Journal of Applied Ecology!

Listopad 2021: Ezequiel opět protlačil jeden ze svých článků do prestižního časopisu Journal of Applied Ecology 

Managementy v akci

Říjen 2021: Ke kvalitní péči o lokalitu je nutná kombinace strojní i ruční práce

Alfredo, gratulujeme!

Září 2021: Alfredo má první publikovaný článek v kapse :)

Pracovní návštěva Německa

Září 2021: nové spolupráce v Německu...

Místo pro motýly – vytváříme nová stanoviště okolo Prokopského údolí

Srpen 2021: cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat

Spolupráce s Entomologickým ústavem AV

Srpen 2021: měření odolnosti slunéček vůči háďátkům a vyhodnocení síly ve srážení hemolymfy

Rok 2021 je rokem vážek

Červenec 2021: díky podpoře Magistrátu hl. města Prahy jsme letos začali monitorovat vážky v Praze

V Praze byl spuštěn projekt „Okáčům na stopě“

Červenec 2021: chceme zapojit veřejnost do studie populační ekologie kriticky ohroženého okáče metlicového 

Party stany pro vážky

Červen 2021: zahajujeme behaviorální experimenty s vážkami

Přednáška Praha kvete před Národním zemědělským muzeem

Červen 2021: Ve spolupráci s Patronáty skautského institutu byla realizována dvouhodinová exkurze u Národního zemědělského muzea

Biopásy u Vinoře kvetou a jsou v hledáčku médií

Červen 2021: biopásy na pražských polích kvetou v plné kráse! 

Projekt Praha kvete se dále rozšiřuje

Květen 2021: Edukační projekt poukazuje na rozdíly v biologické rozmanitosti hmyzu mezi nízko střiženým trávníkem a rozkvetlou ploškou.

Velký publikační úspěch Tiita Tedera

Květen 2021: Tiitovi se podařilo publikovat svou další metaanalýzu v prestižním časopise Biological Reviews

Jarní publikační úspěchy

Březen 2021: tvrdá práce se zúročila

Ezeho zářez v Journal of Applied Ecology

Březen 2021: Eze nominován do užšího výběru kandidátů na cenu profesora Southwooda

Podporujeme hmyzí opylovače

Přidejte se k naší ochraně opylujícícho hmyzu

Děkujeme Ladě za účast na našich projektech

Leden 2021: Lada se loučí s naším týmem

Rozhovor v časopise Živá univerzita

Prosinec 2020: naše aktivity na Dívčích hradech 

Listopadové lapačování aneb poslední terénní výjezd roku 2020

Listopad 2020: poslední terénní výjezd v roce k výzkumu vlivu pokryvnosti trnovníku akátu na společenstva nočních motýlů

Konference naše příroda 2020

Listopad 2020: výzkumy a ochranářské aktivity na Dívčích hradech

Kim Jensen jako nová posila týmu

Listopad 2020: zkušený biolog by se měl zapojit do našich výzkumů fyziologie slunéček a délky života u hmyzu

Slunéčka jsou připravena k přezimování

Říjen 2020: začátek zimních experimentů

Zdravé světlo v pořadu Nedej se!

Říjen 2020: Tom v ČT mluví o dopadech světelného znečištění na společenstva hmyzu 

Vážky by si zasloužily systematický monitoring

Říjen 2020: Filip je spoluautorem publikace v prestižním časopise Bioscience

Ve spolupráci se zemědělci z VIN AGRO s.r.o. bylo vyseto 31 hektarů nektarodárných biopásů

Září 2020: Martin Štrobl si vyzkoušel roli závozníka při setí biopásů

Po stopách vzácných motýlů

Září 2020: marné pátrání po nových populacích modráska vičencového

Význam lesních ostrůvků pro fungování zemědělské krajiny

Září 2020: publikace v prestižním časopise Journal of Applied Ecology 

Monitoring střevlíků na pražských polích

Červen 2020: monitoring střevlíků na polích ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy 

Tomáš Dvořák jako nová posila týmu

Květen 2020: novou posilou týmu ekologie hmyzu (na částečný úvazek) se stal Tomáš Dvořák

Podpora opylovačů v Praze

Květen 2020: opylovači a občanská věda

Dívčí hrady … všechno jde podle plánu

Květen 2020: reintrodukce modrásků

Čmelákům se líbí u lesa

Duben 2020: zemědělská krajina

Počet generací versus změna klimatu

Duben 2020: nová důležitá studie

Zemní pasti mohou být pěkné pasti

Duben 2020: metodologie vědy

Produktivní březen: mnoho nových zajímavých publikací

Březen 2020: březen – za kamna vlezem (a publikujeme)

Zahájení výzkumu vlivu pokryvnosti trnovníku akátu na společenstva nočních motýlů

Březen 2020: první terénní výzkum roku 2020 zahájen pod vedením Tomáše Kadlece

Úspěšný výjezd na Zoologické dny 2020

Únor 2020: Zoologické dny – tam nemůžeme chybět :-)

Nové projekty na území hl. m. Prahy

Leden 2020: snaha o pokračování spolupráce s magistrátem hl. m. Prahy 

Martin Štrobl a Ezequiel González obdrželi ceny rektora za kvalitní publikace

Prosinec 2019: 8. místo v soutěži o nejlepší studentský publikační výstup ČZU a cena rektora za vysoce kvalitní článek 

Povedená konference Kostelecké inspirování 2019

Listopad 2019: XI. ročník konference Kostelecké inspirování

Instalace naučné tabule na Dívčích hradech

Listopad 2019: nainstalována informační tabule popisující reintrodukci modráska vičencového na Dívčích hradech

Ohrádky před zimou

Říjen 2019: další sezóna experimentu pro výzkum společenstev bezobratlých při výrazném snížení rybí obsádky zdárně u konce

Nové logo týmu ekologie hmyzu

Říjen 2019: máme vlastní logo týmu

Pracovní výjezd na carabidologický kongres v Dolomitech

Září 2019: aktivní účast na konferenci „European Carabidologist Meeting“ 

Stavba hmyzího hotelu - Letní dětská univerzita

Srpen 2019: Filip,  Martin a Jana se zúčastnili jako lektoři projektu letní dětské univerzity

Nová publikace v časopise Diversity and Distributions (WoS)

Červenec 2019: důležitý výstup v rámci GAČR přijat v Diversity and Distributions

Monitoring EVL v Jižních Čechách

Červen 2019: Filip a jeho studenti se zapojili do monitoringu vážek vybraných Evropsky významných lokalit Jihočeského kraje

Výprava do Estonska

Červen 2019: spolupráce s Univerzitou v Tartu a sběr slunéček 

Behaviorální experiment v Ostravě

Květen 2019: snažíme se rozklíčovat habitatové preference jednotlivých modelových skupin vodních organizmů

Polyommatus thersites žije opět v Praze!

Květen 2019: úspěšná  reintrodukce modráska vičencového (Polyommatus thersites) na území Prahy

Konečně zábavný experiment v ekofyziologické laboratoři

Duben 2019: se slunéčky je někdy pořádná legrace aneb výzkum "nekrofilie"

Česká republika je zase jednou v něčem unikátní :-) (WoS)

Duben 2019: v Čechách jsou populace slunéčka východního neobvykle často vysoce parazitovány lumčíkem Dinocampus coccinellae

Zahájení výzkumu sezónní dynamiky ekosystémových služeb v zemědělské krajině

Březen 2019: začíná terénní výzkum zkoumající proměnlivost míry predace v polích i mimoprodukčních biotopech napříč celou vegetační sezónou

Výzkum přezimování hmyzu v neprodukčních biotopech uvnitř polí

Únor 2019:  „polní terénní skupina“ se pouští do další části experimentu

První společná meta-analýza Tiita Tedera a Michala Knappa publikována v časopise Chemosphere

Leden 2019: publikování první společné meta-analýzy Titta a Michala K. věnující se vlivu insekticidů na parazitoidy

První publikace Ezequiela Gonzáleze pod hlavičkou FŽP-ČZU v Praze

Prosinec 2018: Eze publikuje svou první studii pod FŽP-ČZU v Landscape Ecology

Realizace přezimovacího experimentu ve spolupráci s Dannym Haelewatersem

Říjen 2018: velký přezimovací experiment se slunéčky zahájen za účasti významného vědce 

Pracovní výjezd na konferenci Neobiota v Dublinu

Září 2018: Tomáš, Martin a Ezequiel se aktivně zúčastnili konference o biologických invazích v Dublinu

Nález nového druhu sekáče pro Čechy

Srpen 2018: Martin zaznamenal první výskyt vzácného sekáče v Čechách

European Congress of Entomology v Neapoli

Červen 2018: Jana, Michal K., Michal Ř. a Míra prezentovali výsledky našeho bádání na European Congress of Entomology 

Výzkum kondice hmyzu v akátových porostech v zemědělské krajině

Červen 2018: výzkum negativního vlivu akátu na velikost a tělesnou kondici běžných druhů lesních střevlíků a píďalek

Ezequiel González jako nová posila týmu ekologie hmyzu

Červen 2018: na post-doc pozici byl přijat náš argentinský kamarád Ezequiel González

Terénní výzkum polních kazů

Květen 2018: vytvořili jsme systém umělých polních kazů, který umožňuje zkoumat vliv polohy a velikosti polního kazu na společenstva členovců 

Projekt Dívčí hrady se rozjíždí

Květen 2018: reintrodukce modráska vičencového, současnost i budoucí plány

Nová publikace v časopise Biodiversity and Conservation

Květen 2018: v Biodiversity and Conservation publikována studie Tomáše a Martina zabývající se výzkumem vlivu trnovníku akátu na společenstvo nočních motýlů 

První článek Michala Řeřichy

Březen 2018: v časopise Physiological Entomology publikoval Michal Ř. svůj první prvoautorský článek 

Tiit Teder má první publikaci za FŽP-ČZU v Praze

Únor 2018: Tiit publikoval v prestižním časopise Biological Conservation svůj první článek pod hlavičkou FŽP-ČZU

Nečekaný grantový úspěch – 2x GAČR

Leden 2018: zkoumáme význam mimoprodukčních biotopů uvnitř polí a vliv intenzivního hospodaření ve středoevropských rybnících

Marco Ferrante navštívil FŽP

Marco Ferrante (Aarhus University) přednášel na FŽP

Teplota a úspěšnost přezimování slunéček

Dva druhy slunéček v experimentu vlivu teploty na úspěšnost přezimování

Filip Harabiš obdržel cenu rektora

Ocenění za popularizační publikaci Vážky České republiky

Exkurze se žáky ZŠ

Terénní průzkum herbivorního hmyzu

Úspěšné obhajoby našich doktorandek

Eliška Baranovská a Lada Jakubíková úspěšně obhájily

Tým na pracovní návštěvě Rennes

Návštěva kolegů a střevlíkářské konference

Nové články v prestižních časopisech

Tomáš Kadlec, Olda Čížek a Martin Štrobl spoluautory nových publikací

Výzkum v polních kazech řepky

Studie střevlíků a ekosystémových služeb 

Systém vičencových plošek pro modrásky

Unikátní řešení pro reintrodukci modrásků

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.