Informace o přihlášce ke studiu

Aktuality

Archiv aktualit

Družice zaznamenávají změnu prostředí chráněných tetřívků obecných - tisková zpráva

Každoroční mapování tetřívků doplňují data z družic Landsat

PUBLICATION on Effect of Atmospheric Corrections on NDVI

Vliv atmosferických korekcí na nejpopulárnější vegetační index

49. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy

Drony a kůrovec na MDVV v Lidicích

Drone Open Days

Představení dronů a kůrovce, středa 18. 8. v čase 10-15

AKTUALIZOVÁNO

PUBLICATION on relationship between species and spectral diversity in grassland

Právě publikovaný článek o závislosti spektrální a druhové diverzity

PUBLICATION on temperature buffering in temperate forests

Skvělý výsledek našeho doktoranda Vítka Kašpara v podobě publikace studie v prestižním vědeckém časopise

Uspořádané konference

Archiv konferencí

Závěrečné práce

Bezpilotní prostředky

využití, provoz, legislativa

Absolventi

Adam Chrumko

Konzultant GIS

Eva Bártová

Projektant pozemkových úprav

Ondřej Šváb

Vedoucí Oddělení kosmických technologií a aplikací MDČR

Štěpán Vizina

Referent na SZIF

Petr Štěpánek

Ekologický zemědělec

English ☰ Menu