Stipendia pro nadané studenty

Na Fakultě životního prostředí jsou udělována prospěchová stipendia určitému procentu nejúspěšnějších studentů. Úspěšnost ve studiu je posuzována na základě průměru známek a včasného absolvování předmětů daných studijním plánem. Výše stipendia je udělována ve dvou výších v závislosti na dosaženém průměru.

Více informací naleznete v Nařízení děkana č.01/2016 - Nárok na prospěchové stipendium v akademickém roce 2016/2017 na: https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6894-o-fakulte/r-7441-oficialni-dokumenty