1. ročník Letní školy aplikované ekologie

FŽP o letošních prázdninách poprvé uspořádala Letní školu aplikované ekologie pro žáky od 13 do 19 let. Dvou turnusů se zúčastnilo pět desítek mladých přírodovědců, kteří mimo přednášek na půdě fakulty absolvovali praktické ukázky práce vědců v laboratořích i v terénu a zúčastnili se komentovaných exkurzí na Mostecko, do oblasti Máchova kraje a do okolí pražské části Suchdol. Dva týdny letní školy vyvrcholily slavnostním předáním certifikátů. Děkujeme, že jsme mohli poznat dvě tak skvělé party šikovných studentů.

Na viděnou třeba na další letní škole! Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/LetniskolaAE/