Informace o přihlášce ke studiu

Česká komora architektů udělila autorizaci oboru Územní plánování

Bakalářský studijní obor Územní plánování vyučovaný Fakultou životního prostředí ČZU v Praze je nově zařazen na Seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním, který vede Česká komora architektů (usnesením představenstva č. 1/PŘ/AR/2017 ze dne 26. 9. 2017 pro autorizaci v oboru územní plánování podle paragrafu 4, odst. 2 zákona 360/92 Sb.). Dle České komory architektů vytváří „FŽP ČZU v Praze předpoklady pro to, aby budoucí absolventi mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu a následně samostatně vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě v případě, že úspěšně absolvují zkoušky odborné způsobilosti pro autorizační řízení ČKA.“

Žádost o zařazení oboru byla předkládána v rámci procesu institucionální akreditace na ČZU v Praze.

Veřejnoprávní Česká komora architektů je uznávací orgán pro autorizační obory Architektura, Územní plánování a Krajinářská architektura.

Další články v rubrice

English ☰ Menu