Daniel Pitek laureátem letošní Ceny děkana FŽP

Daniel Pitek, sedlák zodpovědně hospodařící pod horou Milešovkou, se stal letošním laureátem Ceny děkana FŽP. Ocenění za mimořádný přínos v ochraně přírody a životního prostředí udělil děkan Vladimír Bejček v rámci oslav Dne Země 25. dubna 2019. Součástí oslav byla projekce celovečerního dokumentárního filmu režiséra Jana Svatoše Archa světel a stínů doplněná doprovodnou výstavou velkoformátových fotografií. Vedení FŽP také za hojné účasti hostů odhalilo nový nápis "Fakulta životního prostředí" na průčelí vchodu do nyní již bývalé budovy MCEVI.

Další články v rubrice

English ☰ Menu