Informace o přihlášce ke studiu

Dejme prostor přírodě v krajině ovlivněné těžbou uhlí

Memorandum o spolupráci při vytipování ploch po ukončené povrchové těžbě uhlí pro ekologickou obnovu 3. září podepsali ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p. Petr Lenc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc a rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Společně chtějí nalézt pro tyto prostory dlouhodobě udržitelné řešení. 

Těžebny a související plochy jsou totiž často místem, kde mají domov ohrožené druhy rostlin a živočichů. Na živiny chudá stanoviště jsou v naší krajině stále vzácnější a právě místa narušená těžbou je mohou nahradit. Spolupracující organizace ustaví společnou pracovní skupinu, která identifikuje vhodná místa pro ekologickou obnovu. První výsledky by měly být k dispozici do půl roku.

Tiskovou zprávu v plném znění naleznete v příloze.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu