Drony pro detekci kůrovce

Lesnická práce 9/2018 vydala článek Jana Komárka (KAGUP) nazvaný "Drony. Přeceňovaný fenomén nebo nástroj pro včasnou detekci kůrovce?" Příspěvek je výstupem projektu kurovec.czu.cz, který si klade za cíl vytvořit metodiku včasné detekce napadání lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků (UAV) osazených multispektrálním a termálním senzorem, a  vyvinout do praxe aplikovatelný uživatelský software. Na základě dosažených výsledků projektu bude možné v detailním měřítku včasně detekovat napadení jednotlivých stromů. Získané informace mohou sloužit jako podklad pro plánování včasného lesnického zásah a předejití tak případným škodám, a to jak ekonomickým, tak environmentálním.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu