Informace o přihlášce ke studiu

FOTOGALERIE ze Zážitkového semináře u sedláka Daniela Pitka

Třetí ročník Zážitkového semináře v Českém středohoří u sedláka Daniela Pitka se konal 20. června 2020. Dvacítka uchazečů o studium na FŽP se i přes výhled deštivého počasí mohla seznámit se zodpovědným hospodařením v malebné krajině v okolí Milešovky, s florou, faunou i historií Českého středohoří, prohlédnout si krajinotvorné prvky a ochutnat plody místních sadů. Letošní trasa vedla přes vrch Ostrý se zříceninou hradu, přirozené listnaté lesy i třešňové sady v Milešově až do Černčic k nově vytvořeným tůním. Všem zúčastněným nezbývá než poděkovat nejen za zájem o studium na Fakultě životního prostředí, ale také za osobní zainteresování v principech dlouhodobě udržitelného způsobu života. Těšíme se na Vás v novém semestru!

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu