FŽP hodnotícím členem programu Pestrá krajina

Členové katedry biotechnických úprav krajiny prof. Petr Sklenička a Kateřina Černý Pixová jsou členy hodnotící komise komplexního programu péče o půdu, vodu a krajinu Pestrá krajiina. Nový program pro své členy připravila Asociace soukromých zemědělců ČR s vizí propagovat realizaci obnovy přirozených krajinotvorných prvků, jako jsou remízky, aleje, drobné vodní nádrže apod. Pestrá krajina má tak motivovat další sedláky k aktivitám vedoucím k posílení mimoprodukčních funkcí jimi obhospodařovaných pozemků. Realizovaná opatření přihlášených sedláků letos v létě hodnotila dvanáctičlenná komise odborníků. Slavnostní vyhlášení vybraných farem, které získají certifikát a mediální propagaci, se uskuteční v průběhu programu galavečera Farma roku.