FŽP ocenila významné osobnosti

FŽP u příležitosti oslav 10. výročí založení fakulty a nadcházejícícho Dne Země ocenila prostřednictvím děkana prof. Vladimíra Bejčka významné osobnosti. Cenu Igora Míchala za celoživotní přínos v oblasti ochrany životního prostředí získal RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR. Z rukou rektora ČZU prof. Jiřího Balíka současně obdržel bohyni úrody Osp.

Cenu Elišky Novákové za mimořádný přínos pro Fakultu životního prostředí obdržel prof. Karel Šťastný.

 


Srdečně blahopřejeme!