FŽP organizuje 53. sčítání zimujících vodních ptáků

Již 53. ročník mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census - IWC) se uskuteční o víkendu 13. a 14. ledna 2018. Každoročně přináší důležité informace o zimování vodních ptáků a dokládá rozsáhlé změny jejich distribuce jako důsledek změn klimatu a životního prostředí. Sčítání v terénu provádí více než 400 dobrovolníků (především amatérských ornitologů) na 700 lokalitách. Organizuje ho Fakulta životního prostředí jako součást mezinárodního projektu koordinovaného Wetlands International. Jedná se o tradiční projekt občanské vědy (tzv. citizen science). Mezinárodní sčítání probíhá na pěti kontinentech a koordinuje ho organizace Wetlands International (www.wetlands.org). Na základě dlouhodobých výsledků tohoto projektu, publikovaných v prestižním ornitologickém časopise Ibis (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12559/full) jako jeden z výstupů fakultního projektu "Fragmentace", bylo zjištěno, že dostupnost lokalit vhodných k zimování se ve střední Evropě mění a ptáci na to reagují. Některé druhy posouvají svá zimoviště směrem na sever nebo severovýchod, jiné více využívají k zimování stojaté vody, lokality ve městech nebo chladnějších oblastech.