FŽP otevírá nový bakalářský studijní program

Nově otevíraný studijní program Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí bude vyučován v českém i anglickém jazyce a bude otevřen pro nové studenty v akademickém roce 2018/2019 v presenční formě studia. Standardní doba studia jsou 3 roky. Více informací o oboru naleznete zde

 

Vážení uchazeči, technicky zatím není možné přihlášku pro uvedený studijní program podat. Podání přihlášky bude v on-line systému umožněno zhruba od 26.2., prosíme tedy o trpělivost. V případě vašich dotazů se obracejte na proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, popř. na garanty programu.