Informace o přihlášce ke studiu

FŽP součástí diplomatické mise do Latinské Ameriky

FŽP se prostřednictvím proděkanky pro rozvoj fakulty Kateřiny Černý Pixové účastní oficiální zahraniční cesty ministra životního prostředí Richarda Brabce do Peru a Kolumbie. Týdenní diplomatická i podnikatelská mise je jedinečnou příležitostí pro FŽP k rozvoji další spolupráce v Latinské Americe. 

Proděkanka Pixová k pracovní cestě uvedla: „Chceme na misi rozvíjet již připravované projekty a navázat další spolupráci v regionu. Právě nyní čelí Peru a Kolumbie environmentálním výzvám v podobě fenoménu El Niňo, naše inovativní přístupy v adaptaci na změny klimatu či zlepšení kvality vody jistě zaujmou místní partnery a potenciální studenty. Latinskou Ameriku vnímáme jako zásadního budoucího partnera, naše účast má proto pro nás mimořádný význam.”

Celá tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR, která se cesty do Peru a Kolumbie účastní, je k dispozici na webu svazu ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu