FŽP součástí diplomatické mise do Latinské Ameriky

FŽP se prostřednictvím proděkanky pro rozvoj fakulty Kateřiny Černý Pixové účastní oficiální zahraniční cesty ministra životního prostředí Richarda Brabce do Peru a Kolumbie. Týdenní diplomatická i podnikatelská mise je jedinečnou příležitostí pro FŽP k rozvoji další spolupráce v Latinské Americe. 

Proděkanka Pixová k pracovní cestě uvedla: „Chceme na misi rozvíjet již připravované projekty a navázat další spolupráci v regionu. Právě nyní čelí Peru a Kolumbie environmentálním výzvám v podobě fenoménu El Niňo, naše inovativní přístupy v adaptaci na změny klimatu či zlepšení kvality vody jistě zaujmou místní partnery a potenciální studenty. Latinskou Ameriku vnímáme jako zásadního budoucího partnera, naše účast má proto pro nás mimořádný význam.”

Celá tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR, která se cesty do Peru a Kolumbie účastní, je k dispozici na webu svazu ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu