FŽP součástí týmu v publikaci PNAS

Prestižní vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS, IF 9.661) publikoval studii s převahou českých autorů, mezi nimiž byl i postdoktorand FŽP Karol Krak. Celý vědecký článek nazvaný "Multiple horizontal transfers of nuclear ribosomal genes between phylogenetically distinct grass lineages" naleznete na tomto odkazu: http://www.pnas.org/content/114/7/1726.full