FŽP v roce 2023 zahájí nové projekty financované GAČR

Čtyři vědci z Fakulty životního prostředí ČZU zahájí v roce 2023 nové standardní tříleté projekty financované Grantovou agenturou České republiky. Výsledky agentura zveřejnila na svém webu 2. prosince 2022. Od následujícího roku finančně podpoří více než 500 nových vědeckých projektů za 4,5 miliardy korun.

Prof. Jiří Frýda (katedra geoenvironmentálních věd) začíná projekt nazvaný Reakce středněpaleozoických faunistických společenstev na významné změny prostředí: studie Mulde, Lau a Chotečského eventu v pražské pánvi.
Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D. (katedra geoenvironmentálních věd) uspěla s projektem Stabilní kompozity biocharu s oxidy manganu jako chytré řešení pro komplexní půdní remediaci.
Prof. Bohumil Mandák (katedra ekologie) začne projekt s názvem Celosvětová fylogeografie a historie globálně invazivního plevelného druhu Chenopodium album.
Ing. Jan Douda, Ph.D. (katedra ekologie) zahájí projekt nazvaný Využití koncepce trade-off a funkčních znaků v moderní teorii druhové koexistence.

Doc. Ioannis Markonis (katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování) získal grant Junior Star s projektem Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu.

Federico Morelli, Ph.D. (katedra ekologie) je spoluřešitelem projektu Cesta k porozumění procesům zodpovědným za úbytek biodiverzity zemědělské krajiny: poučení od ptáků střední Evropy, který připravil s prof. Jiřím Reifem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ing. Oldřich Rakovec, Ph.D. (katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování) je spoluřešitelem projektu Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku – DynamicDrought, jehož hlavním přijemcem je Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. – CzechGlobe.

Gratulujeme!

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.