Jubileum prof. Karla Šťastného

Uznávaný ornitolog a také vědec, pedagog, lovec, profesionální sportovec, milovník přírody, Třeboňska a hlavně života profesor Karel Šťastný slaví 80. narozeniny. Za svůj bohatý profesní život prošel řadou výzkumných institucí - od studentských let na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, přes muzeum v Šumperku, Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, Ústav krajinné ekologie ČSAV po Českou zemědělskou univerzitu, kde působí na katedře ekologie Fakulty životního prostředí. Bývalý předseda České společnosti ornitologické je nestorem výzkumu a monitoringu tuzemské avifauny a zakladatelem mapování hnízdního rozšíření ptáků. A vlastně od dětství jen „chtěl dělat zoologii“. My dobře víme, že se mu to povedlo.

Hodně zdraví a štěstí, Karle!

 

Rozhovor jubilanta s jeho dlouholetým kolegou, prof. Vladimírem Bejčkem si můžete přečíst v časopise Živa 4/2021: Živa – Karel Šťastný osmdesátníkem (Vladimír Bejček) (avcr.cz)

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu