Informace o přihlášce ke studiu

Krajina je pro nás vším. Sledujte projekty FŽP

Krajina je a vždy byla středobodem aktivit odborníků z FŽP. Náš komplexní přístup v řešení problémů životního prostředí v úzké spolupráci se zemědělci, lesníky, zákonodárci, obyvateli… nás nominuje do role vyhledávané vedoucí instituce mnoha národních a mezinárodních projektů.
Chcete vědět, jak se snažíme přispět k udržitelnému životu v krajině okolo vás? Znáte pojem chytrá krajina? Víte, jaká opatření v chytré krajině používáme?

Seznamte se s činností univerzitního Centra pro vodu, půdu a krajinu a sledujte aktuální iniciativy a projekty, které mají za cíl zlepšit i vaše životní prostředí:

Chytrá krajina a Naučná stezka Amálie (Ruda na Rakovnicku) - pilotní projekt ČZU v Praze


Projekt Framework
 - zavedení opatření k ochraně biodiverzity v zemědělské krajině


Projekt Birds@Farmlands
 - iniciativa Evropské komise v ochraně ptáků zemědělské krajiny


Projekt Tracer
 - podpora rozvoje devíti evropských uhelných regionů

Další články v rubrice

English ☰ Menu