Nadace Neuron ocenila video FŽP

Video SVĚDECTVÍ VYMÍRÁNÍ Tomáše Jůnka z katedry ekologie zíkalo Cenu Neuron Prima ZOOM spolu s třemi dalšími snímky popularizujícími vědu. Autoři obdrželi ocenění z rukou mecenášů, manželů Waldových při udělování Cen Neuron 24. května v pražském divadle Archa. SVĚDECTVÍ VYMÍRÁNÍ ilustruje projekt inventarizace zvířat v národním parku Niokolo Koba, jednom z největších chráněných území západní Afriky. Tento region v uplynulých dekádách čelí extrémnímu tlaku na divokou přírodu ze strany lidí. Hlavně velcí savci přicházejí o přirozené prostředí a v kombinaci s nelegálním lovem postupně vymírají. Cílem projektu bylo zmapovat a analyzovat přežívající populace v jádrové zóně národního parku a nastavit metodiku pro dlouhodobý monitoring v afrických savanách.