Obor Prostorové plánování získal autorizaci od ČKA

Magisterský studijní program Prostorové plánování uskutečňovaný Fakultou životního prostředí ČZU v Praze se rozhodnutím České komory architektů (ČKA) stal tzv. uznaným a příbuzným vzděláním pro autorizační obor Územní plánování v příslušném seznamu škol. Autorizační rada ČKA rozhodla na jednání dne 12. 2. 2019 podle paragrafu 4, odst. 2 zákona 360/92 Sb. Jedná se o již druhý obor FŽP po autorizaci oboru Územní plánování.

Veřejnoprávní Česká komora architektů je uznávací orgán pro autorizační obory Architektura, Územní plánování a Krajinářská architektura.

Další články v rubrice

English ☰ Menu