Odborníci FŽP vystoupí na semináři CZELO v Bruselu

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) pozvala do Bruselu odborníky z FŽP. Petr Máca a Martin Hanel z katedry vodního hospodářství a ennvironmentálního modelování vystoupí na semináři Multi-actor participatory water management for climate change adaptation at the farm level. Dostupnost vody způsobená klimatickou změnou vyžaduje přizpůsobení rostlinné a živočišné výroby a změny ve vedení na úrovni zemědělských podniků a místních komunit. 

Více informací naleznete zde: https://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-iii-spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi-vodni-hospodarstvi-a-bioekonomika/akce/seminar-climate-change-adaptation-at-farm-level-multi-actor

Jan Vymazal z katedry aplikované ekologie, Michal Kuráž z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování a Lukáš Trakal z katedry geoenvironmentálních věd budou hosty semináře Challenges for EU-CELAC cooperation in sustainable urbanization: how to better restore and rehabilitate urban ecosystems. Udržitelná urbanizace a řešení založená na přírodě umožňují zlepšit kvalitu ekosystémových služeb poskytovaných občanům a také přidávají širokou škálu poskytovaných a kulturních služeb, což má za následek pozitivní dopady včetně zlepšené městské krajiny a zlepšené kvality života.

Více informací naleznete zde: https://www.czelo.cz/cs/nabidky-spoluprace-staze/belgie/akce/seminar-challenges-for-eu-celac-cooperation-in-sustainable-1

Další články v rubrice

English ☰ Menu