Projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na FŽP

Projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na FŽP:

Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze

Doba realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2022

Plánovaný rozpočet: 182 855 695 Kč

Tento komplexní projekt je zaměřený na zvýšení kvality poskytovaného vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím: zvýšení odborné úrovně akademických pracovníků, přepracování stávajících a tvorby nových studijních programů zohledňujících moderní metody výuky, potřeby trhu práce a praxe, zohlednění potřeb studentů se specifickými potřebami a zavedení systému hodnocení kvality a posílení strategického řízení ČZU.

Tento projekt, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výše dotace je 173 712 911 Kč, tj. 95 % způsobilých nákladů.

 

 

Vzdělávací infrastruktura pro ekonomické a environmentální programy

Doba realizace: 1. 7. 2017 – 31. 3. 2020

Plánovaný rozpočet: 65 051 160 Kč

Cílem projektu je pořízení přístrojového a laboratorního vybavení laboratoří:

  • Laboratoř zabezpečovacích systémů - soubor zařízení a HW
  • pro laboratoř bezdrátových systémů a kybernetiky v oblasti
  • agrárního sektoru.
  • Laboratoř numerických výpočtů
  • Pracoviště syntetických materiálů a kompozitů
  • Laboratoř technických disciplín
  • Laboratorní půdní kanál
  • Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat
  • Laboratoř matematického modelování a simulací

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002634, byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výše dotace je 61 399 785 Kč, tj. 95 % způsobilých nákladů.