Pozvánka na přednášku Dineshe Mohana

Zveme Vás na přednášku jednoho z předních světových odborníků na Biochar

Dinesh Mohan: „Engineered Biochar – A Smart and Sustainable Solution to Biomass Burning, Soil Management, Food Security, Water Purification and Climate Change Mitigation“  

 

Přednáška se koná 20.6. od 15:00 v posluchárně ZI

 

Dinesh Mohan (Thomson Reuters Highly Cited Researcher School of Environmental Sciences Jawaharlal Nehru University, New Delhi 110067, INDIA) zde vystoupí v rámci své návštěvy jejímž cílem je navázání Česko-Indické spolupráce v rámci přípravy společného projektu s FŽP.

Profesor Mohan je jednou z předních osobností zabývajících se problematikou biocharu (H-index = 60) a jeho přednáška by tak mohla být zajímavou inspirací/podnětem k novým výzkumným aktivitám spojených s tématem „biochar“ na půdě ČZU. Tato přednáška je jednou z prvních aktivit vznikající Biocharové platformy na FŽP.

Profil na researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Dinesh_Mohan3

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu