Informace o přihlášce ke studiu

Představujeme knihu Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice

FŽP se 16. prosince stalo dějištěm slavnostního křtu nové publikace nazvané Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014 - 2017. Přední čeští ornitologové Karel Šťastný, Vladimír Bejček, Ivan Mikuláš a Tomáš Telenský v ní veřejnost seznamují s více než 200 druhy ptáků, které na území České republiky prokazatelně či pravděpodobně hnízdily v mapovaném období mezi lety 2014 a 2017, ale také které zahnízdily v minulých sezonách.
Publikace bohatou grafickou formou reflektuje dlouhodobá a mimořádně cenná sledování hnízdních trendů ptačích druhů. Čtenáři se tak seznámí nejen s výčtem tuzemské avifauny, ilustrované fotografiemi ptáků v jejich přirozeném prostředí, ale také s územními či populačními trendy nebo pravděpodobností jejich zastižení, třeba i v závislosti na nadmořské výšce. Díky tomu, že vydání knihy navazuje na mapování ptačích hnízd z let 2001-2003 i na předchozí data z období 1973-1977 a 1985-1989, součástí knihy je unikátní porovnání map výskytu v historii.

Knihu vydalo nakladatelství Aventinum a je k dostání například v online knihkupectví Kosmas.

Další články v rubrice

English ☰ Menu