Informace o přihlášce ke studiu

Program Pestrá krajina znovu ocení zodpovědné zemědělce

Již čtvrtý ročník programu Asociace soukromého zemědělství ČR pořádaný společně s FŽP pod názvem Pestrá krajina ocení zemědělce, kteří hospodaří zodpovědně a jsou pozitivním příkladem pro ostatní. Konference Pestrá krajina a slavnostní vyhlášení oceněných farem se uskuteční 26. ledna 2022 v aule ČZU.
Pravidla programu Pestrá krajina vypracovala ASZ ČR ve spolupráci s odborníky na související témata s ohledem na skutečný přínos opatření na danou lokalitu (půdu, vodní režim, krajinu,…). Cílem je uchopit program nejen jako propagaci šetrných postupů v krajině, ale zároveň jako zdroj teoretických, srozumitelně podaných informací a rad, jak tato opatření navrhnout a zrealizovat.

 

Pozvánka a program:

Další články v rubrice

English ☰ Menu