První Zážitkový seminář v Českém středohoří

Fakulta životního prostředí ČZU připravila 9. června pro uchazeče o studium jedinečnou celodenní akci v krásném prostředí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Tři desítky budoucích studentů se přímo pod horou Milešovkou, s 837 metry nejvyšším vrcholem pohoří, seznámili s tím, k čemu by mělo vést studium na naší vysoké škole. Průvodcem jim byl sedlák Daniel Pitek, který svým uvědomělým, přírodě blízkým způsobem hospodaření vrací krajině její původní malebnost a funkci. Původem Šumavák působí v kraji kolem Milešovky již třetí dekádu. Na šesti stech hektarech pastvin, polí a sadů vytváří ostrý kontrast k intenzivně obdělávaným lánům monokultur v sousedství. Travní porosty seče tak, aby vždy na lukách zanechal pruhy rostlin, které zajistí zdárnou reprodukci motýlů a ostatního hmyzu. Na dříve zanedbaných potocích a na vlhkých místech v lukách vybudoval desítky vodních tůní nejrůznější velikosti poskytující domov různým druhům obojživelníků a vodních bezobratlých. Navrací do krajiny původní druhy ovocných stromů a dříve ladem ležící a málo úrodná pole mění na ovocné sady. Do kraje přivedl tisícihlavé stádo šumavských ovcí, koně a hovězí dobytek. Po lesích instaluje budky pro ptáky i netopýry, iniciuje zakládání nových maloplošných chráněných území v převážně listnatých lesích kolem, a v neposlední řadě živelně působí na lidi ve svém okolí. Jeho osobní zkušenosti coby chovatele, pěstitele i ekologa, myslivce a lesníka nacházejí posluchače nejen mezi sousedy, na sociálních sítích, v agrárních kruzích, ale i na zákonodárné půdě. Inspiraci v okolí jeho farmy v Černčicích hledají i vědci, pedagogové a nadšení studenti.

FŽP tak nemohla pominout příležitost seznámit své studenty s živoucím příkladem toho, že když se chce, lze hospodařit i tak, že krajinu našim potomkům předáme v lepším stavu, než jak jsme ji zdědili my. Nejen budoucí studenti prezenčního, ale i dálkového studia a jejich blízcí si v sobotu našli čas a vyrazili do sluncem rozpáleného Středohoří. Výstup na vrch Ostrý a zříceninu stejnojmenného strážního hrádku nabídl všem zúčastněným ideální vyhlídku do kraje „zahrady Čech“. Pitek ale nebyl jediným průvodcem. S historií zemědělství, archeologií ale i s botanickými podrobnostmi posluchače seznámil Michal Hejcman. Děkan FŽP Vladimír Bejček se podělil o své ornitologické znalosti, Jan Skaloš, Vojtěch Novotný a Kateřina Černý Pixová účastníkům ozřejmili souvislosti z oblasti krajinné ekologie a dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Celodenní akci oproti očekávání a výhružně šedým mrakům neukončil žádný prudký liják, ale opékání buřtů a zasloužený odpočinek na zahradě Pitkova domu. První a mimořádně pohodový Zážitkový seminář pro uchazeče o studium na FŽP posledním určitě nebude. Je nasnadě, že obohacení výuky o osobní zkušenosti z dobře fungující praxe je nenahraditelné. FŽP se svou podstatou snaží o takovouto syntézu akademické erudice a praktických přístupů. I proto motivuje studenty k aktivnímu vyhledávání zkušeností v tuzemsku i v zahraničí. Schopnost aplikovat znalosti nabité od pedagogů a vědců FŽP je přesně tím, čím jsou její absolventi známi a oceňováni. Exkurze, jako tato k sedlákovi Pitkovi, tedy jsou a i nadále budou právoplatným a účinným nástrojem výuky. Těšme se na další…

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.