Přednáška: Správa světového dědictví UNESCO

Ochrana budov a zachování kulturních a ekonomických hodnot světového dědictví UNESCO budou tématy přednášky Michaela Brammaha na příkladech projektů po celém světě, kterých se účastnil a vedl. Součástí přednášky bude také případová studie územního plánování v pobřežní jižní části Albánie.

Přednáška se uskuteční dne 10. května 2018 od 10:00 v zasedací místnosti FŽP (D222).

Soubory ke stažení